Monday, June 27, 2011

Straz Miejska

w Polsce przejela role PRL-owskiej milicji. Zajmuje sie terroryzowaniem spoleczenstwa na najnizszym szczeblu. Pozniej wchodzi policja. W Kanadzie takie zjawisko, jak Straz Miejska nie istnieje. Jest policja + prywatna ochrona.

Wolnosc o truskawke w Polsce

05:06 Hrs. "Male dziecko mam na utrzymaniu" - sprzedawca truskawek (Straz Miejska pacyfikuje stragan sprzedawcy truskawek", NOWY EKRAN).

Nie da sie ukryc jednego faktu. Konwersji systemow (demokracji + totalitaryzmu) z przechylka do totalitaryzmow. Symptomy panstwa policyjnego odczuwa sie nie tylko w Polsce, ale nawet w tak demokratycznej Kanadzie. Znaki czasu.

No comments: